BOSCH

Определите марку и модель по ярлыку на его корпусе

 

 

Внимание! В списке представлены не все модели

Возможны некоторые несоответствия по моделям, обратите внимание на фланец

 

Activa BS02

Activa Magic BS02

Alpha BS02

Amphibixx RW08

Aqua Clean RW08

Casa BS02

Compacta BS02

Easy Control BS02

Ergomaxx BS03

Formula BS02

Logo BS02

Natura BS02

Optima BS02

Perfecta BS02

Power Max BS02

Pro Parquet BS02

Solida BS02

Solitaire BS02

Speedy BS02

Sphera BS02

Ultra BS02

BBS 1000 - BBS 1999 BS02

BBS 2000 - BBS 2299 BS02

BBS 2300 - BBS 2399 BS02

BBS 2400 - BBS 2999 BS02

BBS 3000 - BBS 3999 BS02

BBS 5000 - BBS 5999 BS02

BBS 6000 - BBS 6316 BS02

BBS 6317 Power Max BS02

BBS 6318 - BBS 6999 BS02

BBS 7000 - BBS 7999 BS02

BBS 8000 - BBS 8999 BS02

BMS 130 RW08

BMS 1000 - BMS 1999 RW08

BMS 2000 - BMS 2299 RW08

BMS 6000 - BMS 9999 TS06

BSA 100 KA BS02

BSA 1000 - BSA 3999 BS02

BSA 2595 Sphera BS02

BSA 2796 Sphera BS02

BSA 2893 Sphera BS02

BSC 1000 - BSC 1999 BS02

BSD 1000 - BSD 3999 BS02

BSD 2202 Sphera BS02

BSD 2800 Sphera BS02

BSD 3025 Sphera BS02

BSF 1000 - BSF 1999 BS02

BSG 41000 - BSG 42999 BS02

BSG 61000 - BSG 62999 BS02

BSG 61600 Logo BS02

BSG 62082 Logo BS02

BSG 71000 - BSG 79999 Formula BS02

BSG 71810 Formula BS02

BSG 71866 Formula BS02

BSG 80000 - BSG 89999 BS03

BSG 8PRO 1 - BSG 8PRO 999 BS03

BGL 2A100 - BGL 2A220 BS02

BGL 2B110 BS02

BGL 3B220 BS02

BGL 3C236 BS02

BGL 32000 - BGL 32299 BS02

BGL 35110 - BGL 35129 BS02

BGL 35 MOVE 5 BS02

BGL 35 MOVE 6 BS02

BGL 35 BS02

MOVE 11BGL 35 MOV 12 BS02

BGL 35 MOV 14 BS02

BGL 35 MOV 15 BS02

BGL 35 MOV 16 BS02

BGL 35 MOV 17 BS02

BGL 35 MOV 40 BS02

BGL 35 SPORT BS02

BGL 42130 - BGL 42539 BS02

BSGL 2 move 2 BS02

BSGL 2 move 3 BS02

BSGL 2 move 5 BS02

BSGL 2 move 6 BS02

BSGL 2 move 7 BS02

BSGL 2 move 8 BS02

BSGL 2 mov 21 BS02

BSGL 2 mov 30 BS02

BSGL 2 mov 31 BS02

BSGL 31000 - BSGL 32599 BS02

BGL 452125 Maxx'x ProSilence BS02

BGL 452131 Maxx'x ProSilence BS02

BGL 452132 Maxx'x ProSilence BS02

UN01-ко всем моделям